latest news & announcements

Forum CIX-a 2019.

Forum CIX-a održan je u Srcu u utorak 4. lipnja 2019.

Na Forumu CIX-a raspravljalo se o potrebama članica, godišnjem izvještaju o korištenju i planovima razvoja CIX-a.

Najava radova - prebacivanje članica na novu preklopničku infrastrukturu CIX-a

U utorak 18. rujna 2018. između 05:00 i 07:00 sati na nove preklopnike prebacuju se članice spojene na lokaciji CIX2.

U utorak 25. rujna 2018. između 04:30 i 07:00 sati na nove preklopnike prebacuju se članice spojene na lokaciji CIX1.

Tijekom radova ne očekujemo značajne ispade CIX članica.

O ostalim radovima pravodobno ćemo vas obavijestiti.

Stranice