Nove članice

Zadnje tri članice spojene u proteklom jednogodišnjem periodu

 

T - 2 d.o.o. (AS 34779)

Avalon d.o.o. (AS 201563)