Često postavljana pitanja

  Općenito

 1. Što je CIX?
  Croatian Internet eXchange (CIX) je hrvatsko središte za razmjenu internetskog prometa udomljeno u Sveučilišnom računskom centru (Srcu), a otvoreno za sve davatelje internetskih usluga u Republici Hrvatskoj, kako za komercijalne tako i nekomercijalne, odnosno privatne mreže.
 2. Tko je spojen na CIX?
  Osim nacionalnih i internacionalnih davatelja internetskih usluga i nekomercijalnih mreža, u CIX su dobrodošli i davatelji internetskih servisa. Više detalja možete naći u listi članica.
 3. Koji su troškovi članstva u CIX-u?
  Za prvo spajanje na CIX plaća se jednokratna naknada u iznosu od 3000,00 Kn. Mjesečna naknada ovisi o broju te odabranoj propusnosti porta. Za svaki drugi i svaki sljedeći 10G spoj popust iznosi 50%. Više možete naći unutar cjenika CIX usluga.
 4. Ako naručim dodatni spoj na CIX da li samo obavezan ponovno platiti jednokratnu naknadu za prvo spajanje?
  Ne, jednokratna naknada za prvo spajanje plaća se jednom po potpisanom ugovoru i uspostavi prvog spoja na CIX.
 5. Podržava li CIX IPv6?
  Naravno, IPv6 u CIX-u ima status produkcije, odnosno ugovor vrijedi i za IPv6 promet na način na koji se primjenjuje za IPv4.

Zahtjevi

 1. Koje zahtjeve moram ispuniti da bih mogao postati CIX članica?
  Jedini zahtjev za spajanje na CIX je jedinstveni Autonomus System (AS) broj te aktivni spoj na Internet. Od članica se očekuje da koriste svoj spoj na CIX kao alat za optimizaciju nacionalnih Internet tokova prometa. Jedini dozvoljeni usmjerivački protokol na CIX infrastrukturi je BGP4.
 2. Mogu li postati CIX članica ako nemam AS broj?
  Nažalost ne. Unutar CIX-a (kao i kod ostalih točaka za razmjenu internetskog prometa) AS broj je tehnički preduvjet za peering. CIX koristi Border Gateway Protocol (BGP) kao usmjeravački protokol, a on zahtijeva posjedovanje jedinstvenog Autonomous System Number (ASN).
 3. Što je BGP?
  Border Gateway Protocol (BGP) je standardni usmjerivački protokol korišten od strane davatelja internetskih usluga. Putem BGP protokola omogućuje se razmjena usmjerivačkih informacija između autonomnih sustava; BGP je tehnička osnova za bilateralne peering dogovore između CIX članica.
 4. Zašto moram konfigurirati BGP na svom usmjerivaču ako se želim spojiti na CIX?
  Bez BGP niste u mogućnosti razmijeniti usmjerivačke informacije sa drugim CIX članicama.
 5. Da li je moguće spojiti se na CIX bez udomljavanja usmjerivača na jednoj od lokacija i direknog spoja?
  Da, moguće je. Ta opcija podrazumijeva da određeni davatelj usluga po vašem izboru osigura transparentni layer 2 Ethernet spoj na CIX . U tom slučaju vaša tvrtka potpisuje ugovor sa CIX-om i davateljem Internet usluga i samim time preuzimate odgovornost za kvalitetu vašeg udaljenog spoja. CIX zadržava pravo da odspoji nestabilnu udaljenu konekciju u slučaju operativnog ugrožavanja točke razmjene prometa.
 6. Mogu li osigurati Internet spoj preko CIX-a?
  CIX, kao neutralna točka za razmjenu prometa, osigurava komplementarnu mrežnu infrastrukturu. Komercijalni ugovori između CIX članica koji podrazumijevaju upotrebu mrežne infrastrukture CIX-a nisu zabranjeni, ali nisu ni podržani od strane CIX-a.
 7. Imam li direktan 10 Gbit spoj na Internet ako sam spojen na CIX s propusnošću 10 Gbit?
  Možete se spojiti na CIX s propusnošću od 10 Gbit, ali to ne znači da možete razmijeniti 10 Gbit prometa prema Internetu. Količina Internet prometa koja stvarno prolazi ovisi o broju i vrsti vaših peering sporazuma s ostalim CIX članicama.

Članstvo

 1. Što trebam učiniti da bih postao CIX članica?
  Kako biste postali CIX članica pročitajte CIX pravilnik i CIX ugovor te nas nakon toga kontaktirajte na email cix [at] srce.hr. Pripremljen i potpisan CIX Ugovor u četiri primjerka poslat ćemo Vam regularnom poštom. Dva potpisana primjerka obvezni ste vratiti nam regularnom poštom.
 2. Kako ću se fizički spojiti na CIX preklopnik?
  Za potrebe spajanja na CIX preklopnik na lokaciji CIX1 CIX članica osigurava odgovarajući kabel; kabel će spojiti djelatnici Srca. Spajanje na CIX preklopnik na lokaciji CIX2 izvodi se prema procedurama tvrtke Altus IT.
 3. Kako mogu pristupiti svojoj opremi?
  Procedura pristupanja opremi CIX članice opisana je na internom webu CIX-a, https://intwww.cix.hr/static/support.

Postupak spajanja na CIX

 1. Koji je postupak spajanja na CIX?
 • Kako biste postali članica CIX-a ispunite obrazac za prijavu na poveznici http://www.cix.hr/cix-registration-form ili nas kontaktirajte na email cix [at] srce.hr.
 • Za pripremu predloška ugovora potrebni su nam sljedeći podaci:
  • naziv pravnog subjekta
  • OIB
  • ulica i broj
  • mjesto i poštanski broj
  • država
  • adresa za dostavu ugovora
  • zakonski zastupnik
  • e-mail adresa za službenu komunikaciju (alias)
  • AS broj
 • Predložak ugovora poslat ćemo vam na očitovanje te ćemo ga, ukoliko ste suglasni s tekstom prijedloga, potpisati.
 • Potpisani CIX ugovor u četiri primjerka poslat ćemo vam regularnom poštom. Dva potpisana primjerka obvezni ste vratiti nam regularnom poštom.
 • Nakon potpisivanja ugovora dobit ćete pristup aplikaciji IXP Manager gdje ćete unijeti svoje podatke te pratiti promet (zbirni i peer to peer).
 • Slijedi realizacija fizičkog spoja na CIX - potrebno je odabrati željeni medij (http://www.cix.hr/usluge-0) kako bismo osigurali odgovarajući SFP.
 • Nakon realizacije fizičkog spoja dobit ćete IPv4 i IPv6 adrese te lozinke za route servere.
 • Na javnom webu CIX-a objavit ćemo da ste se spojili na CIX, a aktualne članice CIX-a obavijestit ćemo i putem elektroničke pošte te možete započeti s pregovorima o uspostavi peeringa s onim članicama koje nemaju open peering na route serverima.

  Pristup opremi u vlasništvu članice CIX-a

 1. Ulazak u čvorište CIX1 (Srce, J. Marohnića 5).

Pristup opremi u vlasništvu članica CIX-a koja se nalazi u čvorištu CIX1 potrebno je prethodno najaviti putem e-maila na cix [at] srce.hr. E-mail treba sadržavati podatke o osobi ili osobama koje dolaze, uključujući imena i vrijeme dolaska te kratak opis razloga dolaska i vrijeme potrebno za obavljanje radova. Napomena: osobe moraju biti imenovane putem internog portala

 • Pristup opremi i standardne radove tijekom radnog vremena (pon-pet, 8:00 - 16:00) treba najaviti 24 sata unaprijed.
 • Pristup opremi i standardne radove izvan radnog vremena treba najaviti 48 sati unaprijed.
 • Za hitne radove e-mail može biti poslan neposredno prije intervencije. U ovom je slučaju važno da tema e-maila započinje s "HITNA INTERVENCIJA".
 1. Unos i iznos opreme - čvorište CIX1.

  U slučaju unosa ili iznosa opreme potrebno se prethodno najaviti putem e-maila na cix [at] srce.hr. E-mail mora sadržavati popis i serijske brojeve opreme.

  Korisnička oprema može se iznijeti iz čvorišta CIX1 samo uz zapisnik koji potpisuje ovlaštena tehnička osoba.

  U slučaju hitnih radova izvan radnog vremena oprema se može iznijeti sljedeći radni dan, uz potpisane zapisnike.

 2. Preporuke za pristup opremi smještenoj u čvorištu CIX1 vezane uz koronavirus.

Izbjegavajte dolazak u čvorište CIX1. Najprije provjerite mogu li se radovi izvesti od strane djelatnika Srca, bez Vašeg dolaska na lokaciju. Ukoliko dolazak nije moguće izbjeći, obavezno  slijedite sve naputke ponašanja dobivene od strane djelatnika Srca i/ili portirske službe kao i pozitivne naputke kriznog stožera Civilne zaštite i mjere prevencije u vezi s koronavirusom. Ulazak u CIX1 neće biti dozvoljen korisnicima bez zaštitne maske i rukavica.

 1. Ulazak u čvorište CIX2 (Altus informacijske tehnologije d.o.o, Selska cesta 93).
  Pristup opremi potrebno je dogovoriti s podatkovnim centrom Altus informacijske tehnologije d.o.o.

Tehnički detalji

 1. Koji su tehnički detalji važni prilikom povezivanja na CIX preklopnik?
  Važne tehničke detalje možete pronaći ovdje.

Peering matrica

 1. Što je peering matrica i kako se dobiva?
  Peering matrica prikazuje podatke o tome koje članice CIX-a su otvorene za međusobnu razmjenu prometa kroz CIX. Peering matrica temelji se na tehničkim podacima automatski prikupljenima od članica.
 1. Kako ''čitati'' peering matricu?
  U redovima peering matrice za pojedinu članicu možemo očitati s kojim drugim članicama ona želi izmijeniti promet - na presjeku retka članice s kolonom druge članice je zeleni kvadratić.
  Izmjena prometa se odvija bilateralno, dakle obje članice žele izmjenjivati promet pa u tom slučaju obje članice imaju svaka u svojem redu zeleni kvadratić prema drugoj članici.
  Ako samo jedna članica ima zeleni kvadratić u svom redu prema drugoj članici, znači da je ona spremna na razmjenu, ali druga članica nije i samim time nema razmjene prometa dok na to ne pristane i druga članica.
 1. Peering matrica i open peering policy
  Open peering policy znači da je članica spremna izmjenjivati promet sa svim ostalim članicama. U načelu se takve članice prepoznaju kao one koje imaju zelene kvadratiće prema većini ostalih članica, iako to nije dovoljan uvjet da biste to tvrdili s apsolutnom sigurnošću.
  S određenom vjerojatnošću možete vidjeti tko su mogući partneri za razmjenu prometa, ali savjetujemo da ako su određene članice bitne za vas, da provjerite izravno s njima imaju li interesa razmjenjivati promet s vama.
 1. Što možete naučiti iz peering matrice?
  S određenom vjerojatnošću možete vidjeti tko su mogući partneri za razmjenu prometa, ali savjetujemo da ako su određene članice bitne za vas, da provjerite izravno s njima imaju li interesa razmjenjivati promet s vama.