Slavimo 20 godina CIX-a!

Danas Croatian Internet eXchange (CIX) obilježava 20. obljetnicu rada koji je započeo potpisivanjem Memoranduma o uspostavi nacionalnog središta za razmjenu Internet prometa 8. rujna 2000. godine.

CIX je usluga Srca koja već 20 godina omogućava racionalniju uporabu prijenosnih kapaciteta, povećava sigurnost internetskog prometa i povećava ukupnu kvalitetu Interneta u Hrvatskoj. Zahvaljujući visokoj pouzdanosti, CIX svojim članicama i njihovim korisnicima omogućava izvrsno korisničko iskustvo.

Danas CIX ima 33 članice, a od uspostave do danas kroz CIX je preneseno 640 PB podataka, uz maksimalnu propusnost koja se penje i do 72 Gbit/s.

Više informacija potražite u priopćenju koje smo pripremili ovom prigodom. 

Slavimo 20 godina CIX-a