latest news & announcements

Euro-IX - 20 years of cooperation between IXPs in Europe

The European Internet Exchange Association (Euro-IX), which brings together 68 Internet eXchange Points (IXPs) from around the world, was founded in May 2001 with the aim of developing, strengthening and improving the cooperation of the IXP community.

Numerous IXPs have recognized the need to combine their resources to coordinate technical standards, develop common procedures, share and publish statistics and other useful information. This in turn gives IXPs, users, and the wider community a better insight into the world of IXPs.

Euro-IX - 20 godina suradnje IXP-ova Europe

Europsko udruženje za internetsku razmjenu (Euro-IX) koje okuplja 68 točaka razmjene internetskog prometa (IXP – Internet eXchange Points) iz cijelog svijeta  osnovano je u svibnju 2001. godine s namjerom da razvije, ojača i poboljša suradnju IXP zajednice.

Brojni IXP-ovi prepoznali su potrebu za kombiniranjem svojih resursa kako bi se koordinirali tehnički standardi, razvili zajednički postupci, dijelili i objavljivali statistički podaci i druge korisne informacije. To zauzvrat IXP-ovima, korisnicima, a i široj zajednici daje bolji uvid u svijet IXP-ova.

Stranice