Interni portal

CIX portal, dostupan na MOJ CIX, namijenjen je isključivo članicama CIX-a te im omogućuje dodatne usluge.

Korisnički dio omogućuje članicama administraciju podataka CIX članica te njihovih korisnika dok mrežni dio daje uvid u podatke o prenesenom prometu.

Radi lakšeg dohvata i obrade podataka omogućen je i API pristup setu CIX podataka. Ukoliko vam je potreban API pristup potrebno je uputiti zahtjev na e-mail adresu cix [at] srce.hr. Zahtjev će biti razmotren te će vam, u slučaju pozitivnog odgovora, biti dodijeljen API ključ.