Uvjeti

Članicom CIX-a  može postati svaki pravni subjekt koji zadovoljava sljedeće uvjete: 

  • Posjedovanje AS (Autonomus System) broja; članica CIX-a mora posjedovati svoj globalno dodijeljen i jedinstven AS broj dodijeljen od strane nadležnog RIR-a (Regional Internet Registry) i upisan u odgovarajuće javno dostupne kolekcije podataka.
  • Posjedovanje IP (Internet Protocol) adresnog prostora; članica CIX-a mora posjedovati svoj globalno dodijeljen i jedinstven IP adresni prostor dodijeljen od strane nadležnog RIR-a (Regional Internet Registry) i upisan u odgovarajuće javno dostupne kolekcije podataka.
  • Ostvarena spojnost na Internet; članica CIX-a mora imati svoj AS broj i IP adresni prostor internetski dostupan prije nego ostvari spoj na CIX.

Zahtjev za članstvom podnosi se na e-mail adresu: cix [at] srce.hr