Usluge i cijene

 1. Spoj na CIX:
 

Naziv usluge

Opis (razina) usluge

Mjesečna naknada (EUR)

1G

 • 1 Gbit/s sučelje za spoj na CIX
 • pristup CIX peering VLAN-u
150,00

Prvi 10G

 • 10 Gbit/s sučelje za spoj na CIX
 • pristup CIX peering VLAN-u
450,00
Dodatni 10G
 • 10 Gbit/s sučelje za spoj na CIX
 • pristup CIX peering VLAN-u
225,00
100G
 • 100 Gbit/s sučelje za spoj na CIX
 • pristup CIX peering VLAN-u
1.600,00

 

Naziv usluge

Opis (razina) usluge

Jednokratna naknada  (EUR)

Naknada za spajanje na CIX

 • jednokratna naknada za administrativne poslove prijema u CIX članstvo
400,00

Moguće je korištenje više sučelja u jednom kanalu (LACP).

 1. Route Servere za uspostavu multilateralnog peernig-a između članica CIX-a

Usluga je uključena u cijenu stavke 1. Spoj na CIX.

 1. Dodatne VLAN-ove za posebne namjene povezivanja članica neovisno o  CIX peering VLAN-u

Usluga je uključena u cijenu stavke 1. Spoj na CIX.

 1. Ograničeni smještaj opreme za članice CIX-a spojene na lokaciji CIX1.
 

Naziv usluge

Prostor u 19'' komunikacijskom ormaru na lokaciji CIX1 Mjesečna naknada (EUR)

Smještaj opreme CIX1, 1 RU

 • Smještaj opreme u 19'' komunikacijskom ormaru nalokaciji CIX1 u prostoru od 1 RU (rack unit)
 • Osiguravanje uvjeta za ispravan rad smještene opreme
30,00

Smještaj opreme članica CIX-a na lokaciji CIX2 reguliran je od strane InterXion Hrvatska d.o.o. i nije dio usluga CIX-a.

5. Informacijski servisi CIX-a.

Usluga je uključena u cijenu stavke 1. Spoj na CIX.

 

Iznosi iz točke 1. i točke 4. Usluga i cijena oporezivi su porezom na dodanu vrijednost prema sjedištu poreznog obveznika primatelja usluge, a u skladu sa zakonskim propisima o porezu na dodanu vrijednost.

Cijene navedene u ovom dokumentu primjenjuju se od 1. rujna 2022. godine.