Spojena nova članica - Databox d.o.o.

24. srpnja 2020. na preklopničku infrastrukturu CIX-a spojena je nova članica - Databox d.o.o.