O CIX-u

Croatian Internet eXchange (CIX) je hrvatsko središte za razmjenu internetskog prometa koordinirano od strane Sveučilišnog računskog centra (Srca), a otvoreno za sve davatelje internetskih usluga u Republici Hrvatskoj, kako za komercijalne tako i nekomercijalne, odnosno privatne mreže.

Uspostavom izravnih komunikacijskih kanala među hrvatskim Internet Service Providerima postižemo veliku uštedu na razmjeni podataka među hrvatskim Internet korisnicima. CIX članice dogovaraju međusobni peering za izmjenu prometa pri čemu ne postoji obveza izmjene prometa s ostalim sudionicima (članicama CIX-a). Zahtijevani routing protokol za ostvarivanje peeringa je BGP (verzija 4), a odgovarajući routing registry za dokumentiranje CIX peeringa je RIPE baza podataka. Zajednički medij za razmjenu podataka je Switched Ethernet.

Cilj peeringa je izravno međusobno povezivanje ISP-ova radi smanjivanja nepotrebnog prometa kroz treće mreže.

Važnost CIX-a je prepoznata i u okviru Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti i sukladno tome je izrađena i objavljena Preporuka  za korištenje nacionalnog čvora za međusobnu razmjenu internetskog prometa (PDF, 423 KB), s posebnim osvrtom na prednosti njegova korištenje s aspekta sigurnosti razmjene internetskog prometa.