latest news & announcements

Total bandwidth between CIX1 and CIX2 location 30 Gbit/s

Due to the probelm with CWDM system between the CIX1 and CIX2 locations, the redundant optical link currently has a 10 Gbit/s bandwidth capacity.

The total bandwidth between the two locations at this moment is 30Gbit/s.

 

Propusnost između lokacija CIX1 i CIX2 30 Gbit/s

Uslijed problema u radu CWDM sustava između lokacija CIX1 i CIX2 redundantna optička veza trenutno ima kapacitet propusnosti od 10 Gbit/s.

Ukupna propusnost između dviju lokacija u ovom trenutku iznosi 30Gbit/s.

The peak traffic over CIX crossed the line of 50 Gbit/s

On Wednesday, April 12th 2017, the peak traffic over CIX crossed the line of 50 Gbit/s for the first time. The peak traffic of 40 Gbit/s was first breached in November 2016, which means that CIX traffic increased by 25% in last six months.

Vršni promet preko CIX-a ''probio'' 50 Gbit/s

U srijedu 12. travnja 2017. godine vršni promet preko CIX-a prvi put je prešao granicu od 50 Gbit/s. Vršni promet od 40 Gbit/s je prvi put probijen u studenom 2016. godine što znači da je u 6 mjeseci narastao za 25%.

Redundantna optička veza između lokacija CIX1 i CIX2 nadograđena na 20 Gbit/s

Danas je na redundantnoj optičkoj vezi između lokacija CIX1 i CIX2 izgrađen CWDM sustav te je propusnost iste nadograđena s 10 Gbit/s na 20 Gbit/s.
Lokacije CIX1 i CIX2 povezane su s dvije optičke veze koje su na 90% duljine neovisne jedna o drugoj. Obje optičke veze sada imaju kapacitet propusnosti 20 Gbit/s te je ukupna propusnost između lokacija 40 Gbit/s. 

Stranice