Kontakt

CIX – Mrežni operativni centar i administracija

e-mail: cix@srce.hr

telefon: +385 1 6165 520

 

Odjel za financije i računovodstvo

e-mail: racunovodstvo@srce.hr