Nova CIX članica - AKD d.o.o.

AKD d.o.o. potpisao je ugovor o članstvu u CIX-u. AKD d.o.o. tako je postao 34. članica CIX-a.