Spojena nova članica - AKD d.o.o.

6. listopada 2020. na preklopničku infrastrukturu CIX-a spojena je nova članica - AKD d.o.o.