Fizički spoj

Fizički spoj

Fizički spoj opreme pojedine članice na CIX  moguće je izvršiti korištenjem bakrenog/UTP spoja ili korištenjem optičkog spoja na LC konektor preko SFP i SFP+ modula. Podržane vrste i karakteristike fizičkog spoja mogu se naći u sljedećoj tablici.

Podržane vrste i karakteristike fizičkog spoja

Vrsta spoja 

Karakteristike spoja

1GE

1000Base-T; UTP kabel CAT 5E

LC 1000Base-LH; valna duljina: 1310 nm; do 40 km upotrebom jednomodne optike

LC 1000Base-LX; valna duljina: 1310 nm; do 10 km upotrebom jednomodne optike

LC 1000Base-SX; valna duljina: 850 nm; do 550 m upotrebom višeomodne optike

LC 1000Base-BX-D; valne duljine 1490 nm TX/1310 nm RX (na strani CIX-a); 1000Base-BX-U valne duljine 1310 nm TX/1490 nm RX (na strani članice); do 10 km upotrebom jednomodne optike

10GE

LC 10-GbE port (IEEE 802.3ae Type 10Gbase-SR); valna duljina: 850 nm; do 300 m upotrebom višeomodne optike

LC 10-GbE port (IEEE 802.3ae Type 10Gbase-LR); valna duljina: 1310 nm; do 10 km upotrebom jednomodne optike

LC 10GBASE-BX-D valne duljine 1330 nm TX/1270 nm RX (na strani CIX-a); 10GBASE-BX-U valne duljine 1270 nm TX/1330 nm RX (na strani članice)

Radi postizanja željene propusnosti moguće je ista sučelja povezivati u kanale upotrebom LACP-a (Link Aggregation Control Protocol) unutar istog čvorišta CIX-a.