Spojena nova članica - HAKOM

3. siječnja 2022. na preklopničku infrastrukturu CIX-a spojena je nova članica - HAKOM.