Spojena nova članica - Terrakom d.o.o.

30. ožujka 2022. na preklopničku infrastrukturu CIX-a spojena je nova članica - Terrakom d.o.o.