Spojena nova članica - Cloudflare

29. rujna 2017. na preklopničku infrastrukturu CIX-a spojena je nova članica - Cloudflare.