Nova CIX članica - Seeweb s.r.l.

Seeweb s.r.l. potpisao je ugovor o članstvu u CIX-u. Seeweb s.r.l. tako je postao 37. članica CIX-a.