Nova CIX članica - T - 2 d.o.o.

T - 2 d.o.o. potpisao je ugovor o članstvu u CIX-u. T - 2 d.o.o. tako je postao 37. članica CIX-a.