latest news & announcements

Third CIX Council session

On Monday, April 14 2008, the CIX (Croatian Internet eXchange) Council held its second session at Srce. The session was attended by 10 CIX members representatives (Croatia Airlines, CARNet, HRT, Iskon Internet, Optika kabel TV, OT - Optima telekom, SDueH, VIPnet, VM mreže, Voljatel telekomunikacije). The University Computing Centre submitted to the Council a report on the work for the past one-year period describing the current membership state, recently joined members in the past period as well as a statistical report of realised IP traffic over CIX.

CIX becomes Euro-IX Association member

(Zagreb, January 1, 2008) Croatian national point for Internet traffic - Croatian Internet eXchange (CIX) became a new member of the European InternetExchange Association, Euro-IX abbr. 

CIX postao članicom Euro-IX udruženja

(Zagreb, 1. siječnja 2008) Hrvatsko nacionalno središte za međusobnu razmjenu internetskog prometa - Croatian Internet eXchange (CIX) postalo je novom članicom European Internet Exchange Association, skraćeno Euro-IX.

Amendments to the CIX Rulebook

The amended CIX Rulebook and a new version of the Agreement for the members harmonised with the amended Rulebook became effective on October 31, 2007.

Izmijenjen Pravilnik CIX-a

Dana 31. listopada stupio je na snagu izmijenjeni Pravilnik CIX-a te nova verzija ugovora za članice usklađena s izmijenjenim Pravilnikom.

Druga sjednica Vijeća

Vijeće CIX-a (Croatian Internet eXchange) u Srcu je u ponedjeljak 23. travnja 2007. održalo svoju drugu sjednicu. Sjednici su prisustvovali predstavnici 13 članica CIX-a (DCM, Globalnet, CARNet, HRT, Iskon Internet, Optika kabel TV, OT - Optima telekom, Posluh, SDueH, VIPnet, VM mreže, Vodatel, Voljatel telekomunikacije). Sveučilišni računski centar je Vijeću podnio izvještaj o radu za proteklo jednogodišnje razdoblje s prikazom trenutnog stanja članstva, novospojenim članicama u proteklom razdoblju te statističkim prikazom ostvarenog IP prometa preko CIX-a.

Second CIX Council session

On Monday, April 23 2007, the CIX (Croatian Internet eXchange) Council held its second session at Srce. The session was attended by 13 CIX members representatives (DCM, Globalnet, CARNet, HRT, Iskon Internet, Optika kabel TV, OT - Optima telekom, Posluh, SDueH, VIPnet, VM mreže, Vodatel, Voljatel telekomunikacije). The University Computing Centre submitted to the Council a report on the work for the past one-year period describing the current membership state, recently joined members in the past period as well as a statistical report of realised IP traffic over CIX.

Croatian internet eXchange dobio 15. člana

(Zagreb, 27. listopada 2006) Ugovorom koji su 26. listopada 2006. potpisali Sveučilišni računski centar (Srce) i Voljatel telekomunikacija d.o.o., Croatian Internet eXchange (CIX) dobio je svoga 15 člana. Uz Voljatel telekomunikacije CIX članice su: Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Iskon Internet, GlobalNet, Posluh, VM mreže, Vodatel, VIPnet, OT - Optima Telekom, DCM, Softnet, Hrvatska radiotelevizija, Metronet, Optika kabel TV i Hrvatska elektroprivreda.

Stranice