B.net - realizacija nove usluge 13U1G

Dana 09. travnja 2010. za B.net je realizirana nova CIX usluga te će umjesto dosadašnje 13U100M usluge koristiti 13U1G uslugu.