Novosti

24. 1. 2020.

Sveučilišni računski centar Srce tijekom 2020. obilježava 20 godina CIX-a. Povodom ove obljetnice, Srce je donijelo odluku kojom će sve nove članice u 2020. godini biti oslobođene plaćanja priključne pristojbe.

5. 11. 2019.

Na web stranicama CIX-a objavljen je novi prilog Pravilnika CIX-a, „Tehnički opis usluge CIX“, koji stupa na snagu 1.12.2019.

4. 6. 2019.

Forum CIX-a održan je u Srcu u utorak 4. lipnja 2019.

Na Forumu CIX-a raspravljalo se o potrebama članica, godišnjem izvještaju o korištenju i planovima razvoja CIX-a.

6. 12. 2018.

6. prosinca 2018. na preklopničku infrastrukturu CIX-a spojena je nova članica - Mega M d.o.o.

14. 11. 2018.

Zamjenom route servera rs1.cix.hr u utorak 13.11.2018. završena je zamjena aktivne mrežne opreme u CIX-u.

Stranice