Nova CIX članica - Fenice Telekom Grupa d.o.o.

Fenice Telekom Grupa d.o.o. potpisao je ugovor o članstvu u CIX-u. Fenice Telekom Grupa tako je postao 37. članica CIX-a.