Spojena nova članica - Telemach Hrvatska d.o.o.

16. lipnja 2021. na preklopničku infrastrukturu CIX-a spojena je nova članica - Telemach Hrvatska.