latest news & announcements

Deseta sjednica Vijeća CIX-a

8. rujna 2015. u Sveučilišnom računskom centru održana je svečana sjednica Vijeća CIX-a. Skupu su se obratili ravnatelj Srca dr.sc. Zoran Bekić, pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta za visoko obrazovanje prof.dr.sc. Ružica Beljo-Lučić, ravnatelj HAKOM-a mr.sc. Mario Weber i predsjedavajući Vijeća CIX-a Krešimir Magdić. Na svečanosti su sudjelovali i predsjednici i članovi uprava članica CIX-a. Tom prilikom, premijerno je prikazan kratki film o 15 godina CIX-a, a zamjenik ravnatelja Srca Ivan Marić održao je predavanje o 15 godina rada CIX-a.

Nadogradnja preklopničke infrastrukture CIX-a

U utorak 26.05.2015. članice CIX-a koje koriste usluge 1G i 10G prebačene su sa postojećeg CIX preklopnika (HP 5406zl) na nove CIX preklopnike (dva Extreme Summit X670V-48X preklopnika složena u ''stack''). Članice koje koriste uslugu 100M ostale su na postojećem CIX preklopniku koji je spojen na dva nova preklopnika u LAG 2x1GbE (1GbE prema svakom od preklopnika).

Upgrade of CIX switching infrastructure

On Tuesday, 26.05.2015. CIX members that use the services of 1G and 10G were moved from the existing CIX switch (HP 5406zl) to the new CIX switches (two Extreme Summit X670V-48X switches in stack).

This upgrade of CIX switching infrastructure enables higher service availability to CIX members (possibility of redundancy if CIX member take additional connection to CIX).

Stranice