Osnivačka skupština Vijeća CIX-a

Priopćenje za javnost Srce u potpunosti preuzelo brigu o CIX-u (Zagreb, 8. lipnja 2005.) Na osnivačkom sastanku Vijeća CIX-a Srce je kao domaćin u potpunosti preuzelo brigu o CIX-u (Croatian Internet eXchange), nacionalnom središtu za međusobnu razmjenu Internet prometa. CIX je tako postao neprofitnom uslugom Sveučilišnog računskog centra (Srce), kojom se omogućava da davatelji Internet usluga u Hrvatskoj i privatne Internet mreže velikih sustava ostvaruju jednostavnu razmjenu Internet prometa, a bez uporabe i opterećivanja trećih mreža. Spajanjem na CIX svaka mreža ostvaruje najkraći put za razmjenu Internet prometa s drugim mrežama spojenim u CIX, čime se postižu velike uštede pri razmjeni podataka između hrvatskih korisnika Interneta. Croatian Internet eXchange je uspostavljen Memorandumom potpisanim 8. rujna 2000. godine kao nacionalno središte za međusobnu razmjenu Internet prometa. Potpisnici memoranduma o osnivanju CIX-a su bili: AT&T Global Network Services Hrvatska d.o.o., Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet, Hrvatska radio televizija, Hrvatske telekomunikacije d.d., ISKON Internet d.o.o. i VIP-NET GSM d.o.o. Tijekom četiri godine postojanja CIX-a broj članica je u stalnom porastu, a trenutno ih je 9 aktivnih: CARNet, DCM, GlobalNet, HRT, ISKON Internet, Posluh, VIPnet, VM-mreže i Vodatel. Srce, kao neutralni domaćin CIX-a od njegovog nastanka, osigurava tehničke uvjete za međusobno povezivanje i neprekidni rad CIX-a 24 sata dnevno tijekom cijele godine. Od osnivanja do 31. ožujka 2005. godine rad CIX-a je financirala Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet, kao svoju uslugu. Svaki davatelj internet usluga - član CIX-a i Srce kao domaćin imenuju po jednog predstavnika u Vijeće CIX-a, unutar kojeg će se dogovarati svi tehnički aspekti i pitanja razvoja CIX-a. Na jučer održanom osnivačkom sastanku Vijeća CIX-a dogovoreno je da će Srce donijeti novi Pravilnik CIX-a i sa sadašnjim članovima potpisati nove ugovore. Usluge CIX-a otvorene su svi davateljima internet usluga koji zadovoljavaju tehničke uvjete koje propisuje Vijeće CIX-a. Ovom reorganizacijom CIX-a, osiguran je kontinuitet rada CIX-a kao neutralnog mjesta za razmjenu Internet prometa, što članovi CIX-a smatraju važnim za učinkovitu i racionalnu uporabu, te daljnji rast Interneta u Republici Hrvatskoj. Sve dodatne informacije o CIX-u potražite na

www.cix.hr. Dodatne informacije: Nataša Dobrenić, Služba za odnose s javnošću SRCE-a, tel: 616 5840, fax: 616 55 59, e-mail:

press [at] srce.hr.