Spojena nova članica - Fenice Telekom Grupa d.o.o.

23. prosinca 2021. na preklopničku infrastrukturu CIX-a spojena je nova članica - Fenice Telekom Grupa d.o.o.