Spojena nova članica - 4TEL Telekomunikacije d.o.o.

7. prosinca 2021. na preklopničku infrastrukturu CIX-a spojena je nova članica - 4TEL Telekomunikacije d.o.o.