Nova CIX članica - Databox d.o.o.

Databox d.o.o. potpisao je ugovor o članstvu u CIX-u. Databox d.o.o. tako je postao 33. članica CIX-a.