Sniženje cijena usluga 1G, 10G, 100G

Na web stranicama CIX-a objavljen je novi prilog Pravilnika CIX-a, „Tehnički opis usluge CIX“, koji stupa na snagu 1.12.2019.