Spojena nova članica - Mega M d.o.o.

6. prosinca 2018. na preklopničku infrastrukturu CIX-a spojena je nova članica - Mega M d.o.o.