Nova infrastruktura CIX-a puštena u rad

Zamjenom route servera rs1.cix.hr u utorak 13.11.2018. završena je zamjena aktivne mrežne opreme u CIX-u.

U sklopu obnove infrastrukture CIX-a zamijenjeni su preklopnici i route serveri u CIX-u.
Novi dizajn preklopničke infrastrukture omogućava redundanciju spoja na CIX preklopnike i članicama koje ostvaruju prisustvo na lokaciji CIX2, čime je izjednačena razina usluge na obje lokacije.
Izgled nove mrežne infrastrukture CIX-a može se naći na https://www.cix.hr/o-cix-u/tehnologija/mrezna-infrastruktura.