Spojena nova članica - Seeweb s.r.l.

1. srpnja 2018. na preklopničku infrastrukturu CIX-a spojena je nova članica - Seeweb s.r.l.