Nova CIX članica - Mega M d.o.o.

Mega M d.o.o. potpisao je ugovor o članstvu u CIX-u. Mega M d.o.o. tako je postao 38. članica CIX-a.