Nova CIX članica - Avalon d.o.o.

Avalon d.o.o. potpisao je ugovor o članstvu u CIX-u. Avalon d.o.o. tako je postao 36. članica CIX-a.