Nova CIX članica - Hurricane Electric LLC

Hurricane Electric LLC potpisao je ugovor o članstvu u CIX-u. Hurricane Electric LLC tako je postao 33. članica CIX-a.