Realizirana interkonekcija novih članica na CIX čvorište

Tijekom prosinca o.g. realizirana je interkonekcija novih članica CIX-a, Amis Telekoma i Croatia Airlinesa, na CIX čvorište.