Druga sjednica Vijeća

Vijeće CIX-a (Croatian Internet eXchange) u Srcu je u ponedjeljak 23. travnja 2007. održalo svoju drugu sjednicu. Sjednici su prisustvovali predstavnici 13 članica CIX-a (DCM, Globalnet, CARNet, HRT, Iskon Internet, Optika kabel TV, OT - Optima telekom, Posluh, SDueH, VIPnet, VM mreže, Vodatel, Voljatel telekomunikacije). Sveučilišni računski centar je Vijeću podnio izvještaj o radu za proteklo jednogodišnje razdoblje s prikazom trenutnog stanja članstva, novospojenim članicama u proteklom razdoblju te statističkim prikazom ostvarenog IP prometa preko CIX-a. Predstavnici Središnjeg drzavnog ureda za e-Hrvatsku prezentirali su plan smještaja javnih informacijskih servisa u zaseban IP oblak (HITRONet) te su uputili poziv svim zainteresiranim članicama CIX-a na peering u trenutku realizacije spoja HITRONet mreze na CIX.