Cjenik

  1. Spoj na CIX:

Naziv usluge

Opis (razina) usluge

Mjesečna naknada

1G

  • 1 Gbit/s sučelje za spoj na CIX
  • pristup CIX peering VLAN-u

1.350,00 HRK

10G*

  • 10 Gbit/s sučelje za spoj na CIX
  • pristup CIX peering VLAN-u

4.050,00 HRK

*Mjesečna naknada za drugi i svaki sljedeći 10G spoj iznosi 2.025,00 Kn.

Naknada za prvo spajanje na CIX iznosi 3.000,00 HRK jednokratno

Moguće je korištenje više sučelja u jednom kanalu (LACP).

  1. Route Serveri za uspostavu multilateralnog peernig-a između članica CIX-a

Usluga je dostupna bez naknade.

  1. Dodatni VLAN-ovi za posebne namjene povezivanja članica neovisno o  CIX peering VLAN-u

Usluga je dostupna bez naknade

  1. Ograničeni smještaj opreme za članice CIX-a spojene na lokaciji CIX1.

Prostor u 19" komunikacijskom ormaru na lokaciji CIX1

Mjesečna naknada

Do 3 RU**

0,00 HRK

Svaki dodatni RU

220,00 HRK

**Usluga će biti dostupna do 31.12.2018. godine. 

Smještaj opreme članica CIX-a na lokaciji CIX2 reguliran je od strane Altus IT d.o.o. i nije dio usluga CIX-a.

Iznosi iz točke 1. i točke 4. cjenika oporezivi su porezom na dodanu vrijednost prema sjedištu poreznog obveznika primatelja usluge, a u skladu sa zakonskim propisima o porezu na dodanu vrijednost.

Cijene navedene u ovom dokumentu primjenjuju se od 1. srpnja 2017. godine.