latest news & announcements

Twelfth session of CIX Council

Twelfth session of CIX (Croatian Internet eXchange) Council is held at Srce on Thursday 1st June 2017. The session was attended by representatives of 15 CIX members (Akton, Amis Telekom, CARNet, H1 Telekom, Hrvatski Telekom, Metronet, Metronet telekomunikacije, Ministarstvo uprave, Odašiljači i veze, Omonia, Optima Telekom, Sedmi odjel, Styria, Terrakom i VIPnet).

The new Chair of CIX Council, VIPnet, is elected for a period of one year.

Dvanaesta sjednica Vijeća CIX-a

Vijeće CIX-a (Croatian Internet eXchange) u Srcu je u četvrtak 01. lipnja 2017. održalo svoju dvanaestu sjednicu. Sjednici su prisustvovali predstavnici 15 članica CIX-a (Akton, Amis Telekom, CARNet, H1 Telekom, Hrvatski Telekom, Metronet, Metronet telekomunikacije, Ministarstvo uprave, Odašiljači i veze, Omonia, Optima Telekom, Sedmi odjel, Styria, Terrakom i VIPnet).

Izabrana je nova predsjedavajuća članica CIX-a, VIPnet, na razdoblje od jedne godine.

Total bandwidth between CIX1 and CIX2 location 30 Gbit/s

Due to the probelm with CWDM system between the CIX1 and CIX2 locations, the redundant optical link currently has a 10 Gbit/s bandwidth capacity.

The total bandwidth between the two locations at this moment is 30Gbit/s.

 

Propusnost između lokacija CIX1 i CIX2 30 Gbit/s

Uslijed problema u radu CWDM sustava između lokacija CIX1 i CIX2 redundantna optička veza trenutno ima kapacitet propusnosti od 10 Gbit/s.

Ukupna propusnost između dviju lokacija u ovom trenutku iznosi 30Gbit/s.

The peak traffic over CIX crossed the line of 50 Gbit/s

On Wednesday, April 12th 2017, the peak traffic over CIX crossed the line of 50 Gbit/s for the first time. The peak traffic of 40 Gbit/s was first breached in November 2016, which means that CIX traffic increased by 25% in last six months.

Vršni promet preko CIX-a ''probio'' 50 Gbit/s

U srijedu 12. travnja 2017. godine vršni promet preko CIX-a prvi put je prešao granicu od 50 Gbit/s. Vršni promet od 40 Gbit/s je prvi put probijen u studenom 2016. godine što znači da je u 6 mjeseci narastao za 25%.

Pages