Location

CIX1

Sveučilište u Zagrebu
Sveučilišni računski centar
Josipa Marohnića 5
10000 Zagreb

Pogledajte Sveučilišni računski centar Srce u većem prozoru.

Zgrada Srca

 

CIX2

Altus informacijske tehnologije d.o.o.
Selska cesta 93
10000 Zagreb
 

Pogledajte Altus IT u većem prozoru.

Zgrada Altus IT