latest news & announcements

'All roads lead through CIX' presented

On December 7th 2016, as part of the Conference on Security of Information Systems organized by the Information Systems Security Bureau, Deputy Director of SRCE, Mr. Ivan Maric, held a presentation entitled 'Recommendations for the use of the national node for the exchange of Internet traffic - All roads lead through CIX'.

Održana prezentacija "Svi putevi vode kroz CIX"

7. prosinca 2016. godine u sklopu Savjetovanja o sigurnosti informacijskih sustava u organizaciji Zavoda za sigurnost informacijskih sustava zamjenik ravnatelja Srca, gospodin Ivan Marić, održao je prezentaciju pod nazivom "Preporuke za korištenje nacionalnog čvora za međusobnu razmjenu internetskog prometa -  Svi putevi vode kroz CIX".

The peak traffic over CIX crossed the line of 40 Gbit/s

On Monday, November 7th 2016, the peak traffic over CIX crossed the line of 40 Gbit/s for the first time. The peak traffic of 30 Gbit/s was first breached in May this year, which means that CIX traffic increased by 33.3% in last six months.

Vršni promet preko CIX-a ''probio'' 40 Gbit/s

U ponedjeljak 7. studenog 2016. godine vršni promet preko CIX-a prvi put je prešao granicu od 40 Gbit/s. Vršni promet od 30 Gbit/s je prvi put probijen u svibnju ove godine što znači da je u 6 mjeseci narastao za 33,3%.

Pages