latest news & announcements

The peak traffic over CIX crossed the line of 50 Gbit/s

On Wednesday, April 12th 2017, the peak traffic over CIX crossed the line of 50 Gbit/s for the first time. The peak traffic of 40 Gbit/s was first breached in November 2016, which means that CIX traffic increased by 25% in last six months.

Vršni promet preko CIX-a ''probio'' 50 Gbit/s

U srijedu 12. travnja 2017. godine vršni promet preko CIX-a prvi put je prešao granicu od 50 Gbit/s. Vršni promet od 40 Gbit/s je prvi put probijen u studenom 2016. godine što znači da je u 6 mjeseci narastao za 25%.

Redundantna optička veza između lokacija CIX1 i CIX2 nadograđena na 20 Gbit/s

Danas je na redundantnoj optičkoj vezi između lokacija CIX1 i CIX2 izgrađen CWDM sustav te je propusnost iste nadograđena s 10 Gbit/s na 20 Gbit/s.
Lokacije CIX1 i CIX2 povezane su s dvije optičke veze koje su na 90% duljine neovisne jedna o drugoj. Obje optičke veze sada imaju kapacitet propusnosti 20 Gbit/s te je ukupna propusnost između lokacija 40 Gbit/s. 

Redundant optical link between CIX1 and CIX2 locations established

Redundant optical link between CIX1 and CIX2 locations is established on 22nd February 2017.

Redundant optical link is independent on 90% of the length in relation to the primary link and its throughput is 10 Gbit/s at the moment. The CWDM system will be built on the redundant link by the end of March and throughput capacity of the redundant link will be upgraded to 20 Gbit/s after insallation of CWDM system. After that, total bandwidth between CIX1 and CIX2 location will be 40 Gbit/s.

Uspostavljena redundantna optička veza između lokacija CIX1 i CIX2

22. veljače 2017. uspostavljena je redundantna optička veza između CIX1 i CIX2 lokacija koja je na oko 90% duljine neovisna u odnosu na primarnu vezu.

Redundantna optička veza trenutno ima kapacitet propusnosti od 10 Gbit/s što uz propusnost od 20 Gbit/s na primarnoj optičkoj vezi daje ukupnu propusnost od 30Gbit/s između dvije lokacije u ovom trenutku. Do kraja ožujka će se i na redundantnoj optičkoj vezi izgraditi CWDM sustav te će se propusnost na redudantnoj optičkoj vezi nadograditi na 20 Gbit/s, a ukupna propusnost između CIX1 i CIX2 lokacija će biti 40 Gbit/s. 

Pages