latest news & announcements

Third CIX Council session

On Monday, April 14 2008, the CIX (Croatian Internet eXchange) Council held its second session at Srce. The session was attended by 10 CIX members representatives (Croatia Airlines, CARNet, HRT, Iskon Internet, Optika kabel TV, OT - Optima telekom, SDueH, VIPnet, VM mreže, Voljatel telekomunikacije). The University Computing Centre submitted to the Council a report on the work for the past one-year period describing the current membership state, recently joined members in the past period as well as a statistical report of realised IP traffic over CIX.

CIX postao članicom Euro-IX udruženja

(Zagreb, 1. siječnja 2008) Hrvatsko nacionalno središte za međusobnu razmjenu internetskog prometa - Croatian Internet eXchange (CIX) postalo je novom članicom European Internet Exchange Association, skraćeno Euro-IX.

CIX becomes Euro-IX Association member

(Zagreb, January 1, 2008) Croatian national point for Internet traffic - Croatian Internet eXchange (CIX) became a new member of the European InternetExchange Association, Euro-IX abbr. 

Izmijenjen Pravilnik CIX-a

Dana 31. listopada stupio je na snagu izmijenjeni Pravilnik CIX-a te nova verzija ugovora za članice usklađena s izmijenjenim Pravilnikom.

Amendments to the CIX Rulebook

The amended CIX Rulebook and a new version of the Agreement for the members harmonised with the amended Rulebook became effective on October 31, 2007.

Second CIX Council session

On Monday, April 23 2007, the CIX (Croatian Internet eXchange) Council held its second session at Srce. The session was attended by 13 CIX members representatives (DCM, Globalnet, CARNet, HRT, Iskon Internet, Optika kabel TV, OT - Optima telekom, Posluh, SDueH, VIPnet, VM mreže, Vodatel, Voljatel telekomunikacije). The University Computing Centre submitted to the Council a report on the work for the past one-year period describing the current membership state, recently joined members in the past period as well as a statistical report of realised IP traffic over CIX.

Druga sjednica Vijeća

Vijeće CIX-a (Croatian Internet eXchange) u Srcu je u ponedjeljak 23. travnja 2007. održalo svoju drugu sjednicu. Sjednici su prisustvovali predstavnici 13 članica CIX-a (DCM, Globalnet, CARNet, HRT, Iskon Internet, Optika kabel TV, OT - Optima telekom, Posluh, SDueH, VIPnet, VM mreže, Vodatel, Voljatel telekomunikacije). Sveučilišni računski centar je Vijeću podnio izvještaj o radu za proteklo jednogodišnje razdoblje s prikazom trenutnog stanja članstva, novospojenim članicama u proteklom razdoblju te statističkim prikazom ostvarenog IP prometa preko CIX-a.

15th member to the Croatian Internet eXchange

(Zagreb, October 27, 2006) By the Agreement signed on October 26, 2006 between the University Computing Centre (Srce) and Voljatel telekomunikacije d.o.o., the Croatian Internet eXchange (CIX) received its 15th member. Beside Voljatel telekomunikacije, other CIX members are: Croatian academic and research network - CARNet, Iskon Internet, GlobalNet, Posluh, VM mreže, Vodatel, VIPnet, OT - Optima Telekom, DCM, Softnet, Croatian Radiotelevision, Metronet, Optika kabel TV and Hrvatska elektroprivreda (Croatian Electric Power company).

Pages